Net Design Shop : Ready Shopping site
 
 

" Content ประจำเดือน พฤษภาคม 2558 " 

พูดคุยเรื่องเครื่องเขียนต้อง “KTS” เท่านั้น!!

 

สาระน่ารู้ในเดือนนี้ ก็ยังคงเป็นเรื่องเกี่ยวกับ”สี”อีกเช่นเคยซึ่งแม่สีที่ทุกคนน่าจะทราบกันดีและได้เรียนรู้กันมานั้น ก็มีด้วยกัน  3 สี จะประกอบไปด้วย:

 

1)สีแดง-RED 2) สีเหลือง-Yellow 3) สีน้ำเงิน-BLUEโดยทั้ง 3 สีนี้ จะถูกเรียกว่า แม่สี (Primary Colors)แล้วทราบหรือไหมว่าในการผสมสีโดยใช้แม่สี ทั้ง สามสีนี้จะมีการผสมไล่ไปตามระดับขั้น เพื่อให้เกิดสีใหม่ๆขึ้นมา

  

สีที่เกิดจากการผสมสีในระดับที่ 2 (Secondary Colors) จะประกอบไปด้วย :                          1)สีส้ม(Orange) = สีเหลือง(Yellow)+สีแดง(Red)                          2)สีม่วง(Violet or Purple) = สีแดง(Red)+สีน้ำเงิน(Blue)

 

                          3)สีเขียว(Green) = สีน้ำเงิน(Blue)+สีเหลือง(Yellow)สีที่เกิดจากการผสมสีในระดับที่ 3 (Tertiary Colors) จะประกอบไปด้วย :


        
                   1)สีส้มอมเหลือง(Yellow-Orange) = สีเหลือง(Yellow)+สีส้ม(Orange)


                2)สีแดงอมส้ม(Red-Orange) = สีแดง(Red)+สีส้ม(Orange)


                3)สีแดงอมม่วง(Red-Violet) = สีแดง(Red)+สีม่วง(Violet)


                4)สีน้ำเงินอมม่วง(Blue-Violet) = สีน้ำเงิน(Blue)+สีม่วง(Violet)


                5)สีน้ำเงินอมเขียว(Blue-Green) = สีน้ำเงิน(Blue)+สีเขียว(Green)


                6)สีเหลืองอมเขียว(Yellow-Green) = สีเหลือง(Yellow)+สีเขียว(Green)

        

 

แต่สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับสีนั้นยังมีอีก คุณเชื่อหรือไม่?สีตามหลักจิตวิทยา (Psychological Primaries) นั้นถูกกำหนดให้แม่สีมีจำนวนทั้งหมด 6 สี

 

ซึ่งประกอบไปด้วย :1.สีขาว(White) 2.สีดำ(Black) 3.สีน้ำเงิน(Blue)4.สีเขียว(Green) 5.สีเหลือง(Yellow) 6.สีแดง(Red)แล้วเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนี้?สาเหตุที่ว่ามันมาจาก ความสัมพันธ์ทางด้านทฤษฐีของ

สี,แสง, และการรับรู้สี(หรือประสาทการรับสี) ของมนุษย์ ซึ่งโดยปกติแล้วมนุษย์เราจะมี

เซลล์การรับภาพ(Photoreceptor)จำนวนมาก ทำงานควบคู่กับกระจกดวงตาในร่างกาย

แต่ว่าตัวรับภาพจำนวนมากเหล่านี้ อาจแบ่งได้เป็น 3 แบบ หลักๆ คือ ตัวรับแสงสีขาว-สีดำ,

สีเหลือง-สีน้ำเงิน, และสีแดง-สีเขียว โดยการทำหน้าที่ตัวรับแสงสีนี้ จะทำหน้าที่รับหรือส่ง

สัญญาณเฉพาะสีใดสีหนึ่งเท่านั้น เช่น ตัวรับแสงสีขาว-สีดำ ตัวใดตัวหนึ่งก็จะทำการ รับ-ส่ง

สัญญาณเฉพาะสีขาว หรือสีดำเท่านั้น ซึ่งปรากฏการณ์ แม่สีในด้านจิตวิทยานี้ ยังถือเป็นการ

กำเนิดกระบวนการคู่ตรงข้ามอีกด้วย(Opponent Process) สรุปคือ แม่สีตามหลักจิตวิทยา

นั้นถูกเลือกให้มี 6 สี ด้วยเหตุผลที่ว่าเป็นสีที่ธรรมชาติ(ไม่ใช่มนุษย์) กำหนดขึ้นมา

และสีพวกนี้ในทางจิตวิทยายังถูกจัดให้เป็นสีที่แสดงสิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้นรวมทั้งลักษณะต่างๆ

ตามระบบประสาทสัมผัสทั้ง 5 *สาระเพิ่มเติม*:

 
 – สีขาว ไม่สามารถผสมออกมาได้ ทำไมไม่จัดให้ เป็นแม่สี?นั่นก็เพราะว่า สีขาวในทางศิลปะ ไม่จัดว่าเป็นสีที่มีอยู่จริงแต่สีขาวถูกจัดให้เป็นในรูปแบบของแสงไม่ใช่สีตามหลักวิทยาศาตร์และเมื่อนำไปผสมกับสีอื่นก็จะทำให้สีอื่นมีแต่จางลง หรือ เรียกอีกอย่างว่าMonotone (อ้างอิงจาก Color Theory ของ David Hyde)

 
- แม่สีตามหลักจิตวิทยาบางสถาบันหรือในบางประเทศถูกกำหนดให้มีแค่ 4 สี ซึ่งประกอบ คือ สีแดง,  สีเหลือง,  สีเขียว,  สีน้ำเงิน 

" Works Cited "http://www.color-wheel-artist.com/primary-colors.html
http://www.colormatters.com/color-and-design/
Sowden PT and Schyns PG, 2006. Channel surfing in the visual brain. Trends Cogn Sci. 10(12):538–45.
Baccus SA, 2007. Timing and computation in inner retinal circuitry. Annu Rev Physiol, 69:271–90.

 

 

 

 

 
Member Login