Net Design Shop : Ready Shopping site
 
 

" Content ประจำเดือน มิถุนายน 2558 "พูดคุยเรื่องเครื่องเขียนต้อง “KTS” เท่านั้น!!

 

สำหรับสาระน่ารู้ในเดือนนี้เป็นเรื่องที่ " ว่าด้วยเรื่องของดินสอ " ที่บางคนอาจจะยังไม่รู้....

 


 


ตอนเด็กๆทุกคนคงคุ้นเคยกับดินสอเป็นอย่างดี ทั้งดินสอไม้ดินสอต่อไส้ / ดินสอ 2B ซึ่งเราถูกปลูกฝังมาเป็นอย่างดีในการใช้ดินสอขีดเขียนข้อความต่างๆดินสอไม้ที่เราใช้ขีดเขียนกันอยู่ทุกวันนั้นมีประวัติยาวนานมากมาย แต่ปัจจุบันมักจะมีค่าตัวอักษรบอกเอาไว้ เช่นค่า                                                    "H" (hardness : ความแข็ง)                                                    "B" (blackness: ความดำ)                                                    "F" (fine point : ค่าพอดี)


ดังนั้นดินสอสำหรับศิลปะจะมีความเข้มหลายขนาดให้เลือกใช้

เพื่อให้มีความเข้ม ความสวยงาม และให้ความรู้สึกที่แตกต่างกัน

มีตั้งแต่ดินสอที่แข็งและสีอ่อนไปจนถึงสีเข้มมากโดยมักเรียงตามลำดับต่อไปนี้ 

 

 

ค่าลำดับความเข้มของไส้ดินสอที่แปรผันโดยตรงกับความนุ่มของไส้ดินสอ

 

แล้วเรารู้หรือไม่?

 

ดินสอแบบที่มียางลบแถมมาด้วยหรือมียางลบอยู่บนหัวดินสอ

นั้นมันมีความหมายสื่อถึงอะไร?


 

                              บางคนอาจตอบว่า ก็คงมีไว้เพื่อความสะดวก                              บางคนอาจตอบว่า ก็คงมีไว้ให้คนขี้ลืมที่ชอบวางยางลบไม่เป็นที่เป็น

                                                         ทางได้มียางลบใช้                              บางคนอาจตอบว่า ไม่รู้สิ ก็เห็นอยู่คู่กันมาตลอด

 

***แต่มีบางคำตอบที่น่าสนใจที่บอกว่า เพราะคนเราสามารถทำผิดกันได้***

 

ทุกครั้งที่เราเขียนด้วยดินสอ หากเกิดความผิดพลาด

เราก็สามารถกลับเอาหัวดินสอด้านที่มียางลบ มาลบแก้ไขความผิดพลาดนั้นได้

แล้วค่อยๆ บรรจงเขียนในสิ่งที่ถูกต้องลงไปใหม่ เพื่อให้สิ่งที่ปรากฏอยู่นั้นเป็นไป

ตามที่เราต้องการ หากเราเขียนผิดซ้ำแล้วซ้ำอีก และพยายามที่จะใช้ยางลบ

ทำความสะอาดแล้ว แต่ก็ยังมีรอยของความผิดพลาดให้เห็น 

แต่ “ยางลบที่อยู่บนหัวดินสอนั้น" ก็มีอยู่นิดเดียว

ดังนั้น เราไม่ควรใช้ยางลบให้หมดก่อนดินสอ เพราะนั่นอาจหมายความว่า

เรากำลังทำผิดซ้ำๆ สักวันเราอาจจะไม่มียางลบเอามาแก้ไขข้อผิดพลาด

นั้นได้แล้วกลายเป็นความผิดพลาดที่อาจสายเกินกว่าจะแก้ไข...

 

*** คนเราจึงควรเรียนรู้จากความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ***Nobody is perfect." ไม่มีใครที่จะสมบูรณ์แบบไปทุกเรื่องแต่เรามีโอกาสที่จะผิดพลาดได้ แต่การทำผิดซ้ำๆ เหมือนกับเป็นการเดินถอยหลังที่เราจะไม่มีวันไปถึงจุดหมาย เราจึงต้องเรียนรู้สิ่งที่เกิดจากความผิดพลาดเพื่อนำมาพัฒนาให้ทุกๆวันดียิ่งขึ้นไป ส่วนการแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดที่เกิดขึ้นก็เหมือนกันยางลบที่อยู่คู่กับดินสอนั่นเอง

 

" Works Cited "

 

ฐปนีย์ ตั้งจิตภักดีสกุล. แบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเองของโรเซ็นเบิร์ก.

ใน: สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์, บรรณาธิการ. คู่มือการวัดทางจิตวิทยา.

กรุงเทพฯ: เมดิคัล มีเดีย; 2551.
 

Petroski, Henry (1990). The Pencil: A History of Design

and Circumstance. New York: Alfred A. Knopf. 

ISBN 0-394-57422-2ISBN 0-679-73415-5

  
 
 
 
 

 
Member Login